VietNamese
Key Technology
 
Welding Technology
  Welding Robot
  Welding Ultrasound
  Welding microplasma
  Laser Welding
  Automatic Welding
  Cutting Technology
Welding technology and surface
  Thermal Inkjet Technology Mini
  PVD technology
  Technology that removed
  CVD technology
 
 

SupportOnline
  Phòng kỹ thuật
Lục Vân Thương
 
   
 
 
 

Check mail
   
 

 
   
  Sat nghe thuat  
 
10th Asian Thermal Spray Conference (ATSC 2020), November 1-3, 2020, Ningbo, China

The 10th Asian Thermal Spray Conference (ATSC 2020) will be held in Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, Chinese Academy of Sciences, China on November 01-03, 2020

International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA 2019), Thai Nguyen, Vietnam, 1-2 December, 2019

The International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA 2019) will take place on December 1-2, 2019 in Thai Nguyen, Vietnam.

Danh sách các bài báo, báo cáo khoa học đã công bố

Cập nhật danh sách các công bố khoa học của PTN trọng điểm CN Hàn và XLBM (giai đoạn 2014-2019)

Hội thảo 'Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt trong hàn và ứng dụng', Đại học SPKT Hưng Yên, 08/12/2018

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Công nghệ Hàn - Khoa Cơ khí - Đại học SPKT Hưng Yên

9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018), Ninh Binh, Vietnam, 7-11 November 2018

The 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2018) will be held in Ninh Binh City on 7 - 11 November 2018.

9th Asian Thermal Spray Conference (ATSC 2018), Singapore, 16-18 November 2018
First Call - International Workshop on Corrosion and Protection of Materials (CPM 2018), Hanoi 18-21/9/2018
Danh sách các bài báo, báo cáo khoa học đã công bố
Japanese Society of Tribologist (JAST): 3rd Tribology Social Event for Oversea Corporate Members
The 3rd Workshop on Welding and Joining 2017 (23/11/2017)
[ previous ]    Page 1/4   [ next ]


Main Activities  
 
Verification
Training
Other groups
Manufacturing business
Science and technology researc

NEWS & EVENTS
 
Ultrasonic Welding ...
West Lake restaurant rendezvous han chay by phone ...
Korea Electrical Engineering, Metal Cutting and bending ...
Plasma Welding ...
 
 
Tool  
 
Stock
Gold Price
Weather
Exchange Rates
 

Bản quyền thuộc về :  Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt
Điện thoại :  (84-4) 3837 0354 / Fax : (84-4) 3837 0354 / Email : info@keylabws.gov.vn
Địa chỉ: Số 4 Phạm Văn Đồng - Cầu giấy - Việt Nam